پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مرکز درمانی ' بیمارستان شهداء گمنام ' شهرستان ' یاسوج ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مرکز: بيمارستان شهداء گمنام
شهرستان: ياسوج
آدرس: یاسوج جاده آبشار ابتدای بلوار ارم
تلفن: 7412229206
سازمان متبوع: سازمان تامين اجتماعي
نوع فعالیت: درماني
تعداد تخت: 36
نوع تخصص: عمومي
بخش های بستری: [جراحي زنان و زايمان-داخلي-اطفال-جراحي عمومي
بخش های ستاره دار: اورژانس
بخش های پاراکلینیک: داروخانه شهداي گمنام-ازمايشگاه بيمارستان شهداي گمنام-راديولوژي بيمارستان شهداي گمنام-سونوگرافي بيمارستان شهداي گمنام-اسپيرومتري


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده