پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مرکز درمانی ' بیمارستان دانشگاه آزاد ' شهرستان ' یاسوج ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مرکز: بيمارستان دانشگاه آزاد
شهرستان: ياسوج
آدرس: یاسوج سرابتاوه پردیس دانشگاه آزاد
تلفن: 7413373212
سازمان متبوع: دانشگاه آزاد اسلامي
نوع فعالیت: درماني
تعداد تخت:
نوع تخصص: عمومي
بخش های بستری:
بخش های ستاره دار:
بخش های پاراکلینیک:


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده