پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مرکز درمانی ' سلمان یاسوج ' شهرستان ' یاسوج ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مرکز: سلمان ياسوج
شهرستان: ياسوج
آدرس: بلوار مطهري -خيابان تختي -پايين تر از نقليه شهرداري
تلفن: 7413331759
سازمان متبوع: بنياد شهيد و امور ايثارگران
نوع فعالیت: درماني
تعداد تخت: 37
نوع تخصص: عمومي
بخش های بستری: روانپزشكي
بخش های ستاره دار:
بخش های پاراکلینیک:


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده