پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مرکز درمانی ' شهیدرجائی گچساران ' شهرستان ' گچساران‌ ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مرکز: شهيدرجائي گچساران
شهرستان: گچساران‌
آدرس: خيابان شهيدبلاديان ميدان شفابيمارستان شهيدرجائي
تلفن: 222061-0742
سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي
نوع فعالیت: درماني
تعداد تخت: 166
نوع تخصص: عمومي
بخش های بستری: پست پارتوم-CCU-اطفال-داخلي -روانپزشكي-نوزادان-جراحي عمومي-جراحي زنان و زايمان-ICU جنرال-post ccu وقلب-ارولوژي-ارتوپدي-چشم-ENT (گوش وحلق وبيني)-اورژانس-ICU نوروسرجري
بخش های ستاره دار: اتاق عمل-تالاسمي-تخت زايمان-دياليز-ليبر-پست پارتوم-اورژانس
بخش های پاراکلینیک: آزمايشگاه طبي-سونوگرافي-راديولوژي-سي تي اسكن-اكوكارديوگرافي-داروخانه-واكسيناسيون-اندوسكوپي-تست ورزش


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده