پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ارومیه تا مشهد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ارومیه تا مشهد،1801 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله مشهد تا ارومیه) (فاصله ارومیه تا مشهد) (مسافت ارومیه تا مشهد) () (از ارومیه تا مشهد چند کیلومتر است) (فاصله اروميه تا مشهد) (فاصله ارومیه مشهد) (فاصله مشهد ارومیه) (مسافت اروميه تا مشهد) (فاصله مشهد تا اروميه )