پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مرکز درمانی ' علوی مشهد ' شهرستان ' مشهد ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مرکز: علوي مشهد
شهرستان: مشهد
آدرس: خيابان امام رضا-امام رضا 61
تلفن: 38513258
سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي
نوع فعالیت: آموزشي، درماني
تعداد تخت: 42
نوع تخصص: عمومي
بخش های بستری: ICU جراحي-ICU قلب باز-جراحي قلب باز-Post آنژيوگرافي-بخش عروق
بخش های ستاره دار: دياليز-اتاق عمل-اورژانس
بخش های پاراکلینیک: سونوگرافي -آزمايشگاه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده