پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ارومیه تا گرگان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ارومیه تا گرگان،1304 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله ارومیه تا گرگان) (فاصله گرگان تا ارومیه) () (فاصله گرگان تا اورمیه ) (فاصله گرگان تا اردبیل)