پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اروميه تا شيراز چند کيلومتر است؟

2 پاسخ 2

فاصله ارومیه تا شیراز،1559 کیلومتر است.
ارومیه تا شیراز 1591 کیلومتر است که برای پیمودن این مسیر باید از کردستان - همدان - ملایر - اراک - خمین - گلپایگان - اصفهان عبور کرد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله ارومیه تا شیراز) (فاصله شیراز تا ارومیه) (مسافت ارومیه تا شیراز) (فاصله شيراز تا اروميه) (مسافت شیراز تا ارومیه) (فاصله ی ارومیه تا شیراز) (فاصله بین ارومیه تا شیراز) (فاصله شیراز ارومیه) () (مسیر ارومیه به شیراز) (شیراز ارومیه) (فاصله ساری تا ارومیه) (از شیراز تا همدان چند کیلومتر است؟) (فاصله ارومیه تا همدان) (فاصله شیراز تا همدان)