پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ارومیه تا شیراز چند کیلومتر است؟

2 پاسخ 2

فاصله ارومیه تا شیراز،1559 کیلومتر است.
ارومیه تا شیراز 1591 کیلومتر است که برای پیمودن این مسیر باید از کردستان - همدان - ملایر - اراک - خمین - گلپایگان - اصفهان عبور کرد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله ارومیه تا شیراز) (فاصله شیراز تا ارومیه) (مسافت ارومیه تا شیراز) (مسافت شیراز تا ارومیه) (فاصله شيراز تا اروميه) (فاصله ی ارومیه تا شیراز) (فاصله شیراز ارومیه) () (فاصله بین ارومیه تا شیراز) (شیراز ارومیه) (مسیر ارومیه به شیراز) (مسیر شیراز ارومیه) (فاصله ارومیه تاهمدان) (فاصله همدان تااروميه) (فاصله شیراز تا همدان) (فاصله ارومیه تا همدان) (از شیراز تا همدان چند کیلومتر است؟) (فاصله ساری تا ارومیه) (مسافت شیراز تا کردستان)