پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مرکز درمانی ' جواهری تهران ' شهرستان ' تهران.ش ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مرکز: جواهري تهران
شهرستان: تهران.ش
آدرس: خيابان شريعتي-قلهک- زرگنده-انتهاي کوچه شهيد خاقاني
تلفن: 22618525
سازمان متبوع: دانشگاه آزاد اسلامي
نوع فعالیت: آموزشي، درماني
تعداد تخت: 42
نوع تخصص: عمومي
بخش های بستری: CCU-POST CCU و قلب-جراحي عمومي 2-جراحي عمومي-بخش نوزادان-داخلي
بخش های ستاره دار: اتاق عمل-تختهاي تحت نظر اورژانس-ليبر-تخت زايمان
بخش های پاراکلینیک: آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-سيستولوژي


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده