پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ارومیه تا چالوس چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ارومیه تا چالوس،997 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده