پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ارومیه تا بیرجند چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ارومیه تا بیرجند،2220 کیلومتر است.




عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده