پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ارومیه تا بندر انزلی چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ارومیه تا بندر انزلی،753 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله ارومیه تا بندر انزلی) (فاصله انزلی تا ارومیه) () (ارومیه تا بندر انزلی)