پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' شهیدنصیرى ' استان ' یزد ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: شهیدنصیرى
مقطع تحصیلی: راهنمایی
نوع: عادی _دولتی
جنسیت: پسرانه
استان: یزد
آدرس: بلوارمنتظرقائم
تلفن: 6244949


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده