پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اردبیل تا گرگان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله اردبیل تا گرگان،764 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله گرگان تا اردبیل) (فاصله اردبیل تا گرگان) (فاصله اردبیل گرگان) () (از گرگان تا اردبيل)