پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اردبیل تا کرمانشاه چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله اردبیل تا کرمانشاه،791 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله کرمانشاه تا اردبیل) (فاصله اردبیل تا کرمانشاه) (مسافت کرمانشاه تا اردبیل) (مسافت اردبیل تا کرمانشاه) (کرمانشاه تا اردبیل) ()