پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اردبیل تا قزوین چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله اردبیل تا قزوین،451 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله قزوین تا اردبیل) (مسافت قزوین تا اردبیل) (فاصله اردبیل تا قزوین) (فاصله قزوین اردبیل) (قزوین به اردبیل) (فاصله قزوین تااردبیل) ()