پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اردبیل تا ساری چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله اردبیل تا ساری،634 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله ساری تا اردبیل) (مسافت ساری تا اردبیل) (فاصله اردبیل تا ساری) () (مسافت ساري تا اردبيل) (فاصله ساري تا اردبيل) (فاصله اردبيل تا ساري) (فاصله اردبیل تا شیراز)