پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' شهداى تازیان بالا ' استان ' هرمزگان ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: شهداى تازیان بالا
مقطع تحصیلی: راهنمایی
نوع: عادی _دولتی
جنسیت: دخترانه
استان: هرمزگان
آدرس: بخش مرکزى روستاى تازیان بالا
تلفن: 2743539


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده