پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اردبیل تا جلفا چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله اردبیل تا جلفا،354 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله اردبیل تا جلفا) (فاصله اردبيل تا جلفا) (فاصله جلفا تا اردبیل) (مسافت اردبیل تا جلفا) ()