پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اردبیل تا بیله سوار چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله اردبیل تا بیله سوار،155 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله اردبیل تا بیله سوار) (فاصله بیله سوار تا اردبیل) (مسافت اردبیل تا بیله سوار) (فاصله بيله سوار تا اردبيل) ()