پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اردبیل تا بجنورد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله اردبیل تا بجنورد،1080 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()