پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اردبیل تا اصفهان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله اردبیل تا اصفهان،1030 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله اصفهان تا اردبیل) (مسافت اصفهان تا اردبیل) (فاصله اردبیل تا اصفهان) (مسیر اصفهان به اردبیل) (مسیر اصفهان اردبیل) (مسافت اردبیل تا اصفهان) (فاصله اصفهان تا اردبيل) (اصفهان اردبیل) (اصفهان تا اردبیل) (مسافت اصفهان اردبیل) (فاصله اردبيل تا اصفهان) (از اردبیل تا اصفهان چند کیلومتر است) (فاصله اصفهان اردبیل) (مسیر اصفهان تا اردبیل) (فاصله اصفهان به اردبیل) () (اصفهان تا اردبیل چند کیلومتر) (فاصله اردبیل از اصفهان) (فاصله اصفهان تا اردبيل )