پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اراک تا يزد چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله اراک تا یزد،588 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله اراک تا یزد) (فاصله یزد تا اراک) (مسیر اراک به یزد) (مسافت اراک تا یزد) (مسافت یزد تا اراک) (فاصله اراك تا يزد) (از اراک تا یزد چند ساعته) (مسیر اراک یزد) () (فاصله اراک تا یزد چند کیلومتراست) (مسافت اراك تا يزد) (فاصله اراک تا رشت)