پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' ایران ' استان ' مرکزی ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: ایران
مقطع تحصیلی: متوسطه
نوع: عادی _دولتی
جنسیت: دخترانه
استان: مرکزی
آدرس: انتهاى سی مترى فوتبال 12مترى فلسفی
تلفن: 2770030


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده