پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اراک تا مهاباد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله اراک تا مهاباد،640 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله اراک تا مهاباد) ()