پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اراک تا سمنان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله اراک تا سمنان،529 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله اراک تا سمنان) () (فاصله سمنان تا اراک) (مسافت اراک تا سمنان)