پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اراک تا ساري چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله اراک تا ساری،560 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله اراک تا ساری) (فاصله ساری تا اراک) () (فاصله اراک تا رشت) (فاصله اراک تا کرمانشاه)