پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' حجاب ' استان ' گلستان ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: حجاب
مقطع تحصیلی: متوسطه
نوع: عادی_دولتی
جنسیت: دخترانه
استان: گلستان
آدرس: جانباز30فکورى دهم
تلفن: 2368360


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده