پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اراک تا بابل چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله اراک تا بابل،522 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله بابل تا اراک) (فاصله اراک تا بابل) (از اراک تا بابل چند کیلومتر) (فاصله اراک تا بابلسر) ()