پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اراک تا ارومیه چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله اراک تا ارومیه،786 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله اراک تا ارومیه) (فاصله ارومیه تا اراک) () (اراک تبریز چند کیلومتر) (فاصله اراک تا تهران )