پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله آستارا تا همدان  چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله آستارا تا همدان ،590 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله همدان تا استارا) (فاصله آستارا تا همدان) (فاصله آستارا همدان) (از آستارا تاهمدان چند ساعت راه است) ()