پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله آستارا تا شيراز چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله آستارا تا شیراز،1438 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله شیراز تا آستارا) (از شيراز تا آستارا جند كيلومتر هست) (فاصله آستارا تا شیراز) ()