پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله آستارا تا شهرکرد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله آستارا تا شهرکرد،1057 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده