پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله آستارا تا اروميه چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله آستارا تا ارومیه،604 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله ارومیه تا آستارا) (فاصله ارومیه تا استارا) (مسافت ارومیه تا استارا) (فاصله آستارا تا ارومیه) (فاصله استارا تا ارومیه) () (مسافت آستارا تا ارومیه ) (فاصله استارا تا بابلسر)