پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' شهیدرجائی ' استان ' قزوین ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: شهیدرجائی
مقطع تحصیلی: متوسطه
نوع: عادی-دولتی
جنسیت: پسرانه
استان: قزوين
آدرس: محمودآبادنمونه 1
تلفن: 2262300


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده