پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله آبادان تا سرخس چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله آبادان تا سرخس،1859 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده