پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' ایران ' استان ' قزوین ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: ایران
مقطع تحصیلی: ابتدايي
نوع: عادی-دولتی
جنسیت: پسرانه
استان: قزوين
آدرس: قزوین نادرى کوچه کانون
تلفن: 2237227


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده