پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله آبادان تا بیرجند چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله آبادان تا بیرجند،1889 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده