پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله آبادان تا بندر عباس چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله آبادان تا بندر عباس،1217 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله آبادان تا بندرعباس) (فاصله بندرعباس تا آبادان) (فاصله ابادان تا بندر عباس) (مسافت آبادان تا بندرعباس) (فاصله آبادان تا بندر عباس) (مسافت ابادان تا بندر عباس) () (مسافت ابادان تا بندرعباس) (فاصله بندر عباس تا آبادان) (فاصله ابادان تا بندرعباس) (فاصله آبادان تا بوشهر) (فاصله بوشهر تا ابادان)