پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله آبادان تا اهواز چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله آبادان تا اهواز،123 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله اهواز تا آبادان) (فاصله آبادان تا اهواز) (فاصله اهواز تا ابادان) (فاصله ابادان تا اهواز) (فاصله اهواز آبادان) (مسافت اهواز تا آبادان) (مسافت اهواز تا ابادان) () (از اهواز تا آبادان چند کیلومتر) (فاصله اهواز ابادان) (مسافت آبادان تا اهواز) (فاصله اهوازتاابادان) (مسافت اهواز آبادان) (فاصله اهوازتاآبادان) (اهواز آبادان) (فاصله آبادان اهواز) (فاصله ی اهواز تا آبادان) (از اهواز تا ابادان چند کیلومتر است) (اهواز تا آبادان چند کیلومتر است) (مسافت ابادان تا اهواز) (فاصله اهواز تا ابادان ) (آبادان تا اهواز) (فاصله آبادان تااهواز) (مسافت اهواز ابادان) (فاصله یاسوج تا ابادان)