پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله آبادان تا اراک چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله آبادان تا اراک،704 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله اراک تا ابادان) (فاصله اراک تا آبادان) ()