پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

ارسلان
ضرغام - ارسلان
هژبر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شیر درنده در جدول) (شیر درنده پرسشکده) (شیر درنده در حل جدول) (شیر درنده) (شیردرنده درجدول) (شیر درنده در پرسشکده) (معنی شیر درنده در جدول) ()