پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' شهریارسایان ' استان ' زنجان ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: شهریارسایان
مقطع تحصیلی: متوسطه
نوع:
جنسیت: پسرانه
استان: زنجان
آدرس: روستاى سایان
تلفن: 3444


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده