پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

سار


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پرنده آش سرد کن) (پرنده اش سرد کن) (پرنده آش سردکن) (نام پرنده آش سرد کن) (پرنده آش سرد كن) (پرنده اش سردکن) (پرنده اتش سرد کن) (پرنده اش سرد كن) (پرنده آتش سرد کن) (پرنده ی آش سرد کن) (پرنده اش سرد کن چیست) (پرنده آش سردكن) (پرنده آش سرد کن ) (پرنده آشی) (برنده آش سردكن) (نام پرنده اش سرد کن) (سار پرنده آش سرد کن) (پرنده اش سرد کن ) (پرنده اش سردكن) (پرنده آش) (پرنده ي آش سرد كن) (پرنده اتش سردکن) (پرنده آش سرد کن در جدول) (پرنده ی اش سرد کن) (پرنده اش سرد) (پرنده آتش سردکن) (پرنده اشی) (پرنده آش سرد) () ( پرنده اش سرد کن) ( پرنده آش) (پرنده اش سرد كن ) (برنده اش سردكن) (پرنده اش سرد کن)