پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گدای مشهور افسانه های هزار و یک شب

1 پاسخ 1

عباس دوس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گدای مشهور افسانه های هزار و یک شب) (گدای مشهور افسانه هزار و یک شب) (گدای مشهور افسانه های هزارو یک شب) (گدای افسانه هزار و یک شب) (گدای مشهور هزارو یک شب) (گدای مشهور افسانه ی هزارو یک شب) (مشهور پرسشکده)