پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' نظام جدیدکاشف ' استان ' خوزستان ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: نظام جدیدکاشف
مقطع تحصیلی: متوسطه
نوع: غیردولتی
جنسیت: پسرانه
استان: خوزستان
آدرس: کوى ملت فاز 3
تلفن: 4468666


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده