پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شیپوری که در قیامت به صدا در می آید

1 پاسخ 1

صور اسرافیل
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده