پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


حکایت اخلاقی کوتاه که معمولا قهرمانانش جانوران هستند

1 پاسخ 1

فابل


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()