پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نزول کدام آیه باعث تغییر ذکر سجود شد؟

1 پاسخ 1

نزول آیه "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَی" در آغاز سوره اعلی موجب تغییر ذكر سجود شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نزول کدام آیه باعث تغییر ذکر سجود شد) (نزول کدام آیه باعث تغییر قبله شده است؟) ()