پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"آيه الدين" كدام است؟

1 پاسخ 1

آیات 255 و 256 و 257 سوره بقره، "آیه الدین" نامیده می شوند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده